علم بازاريابي شبكه‌اي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

بازاريابي شبكه‌اي واقعي بر مبناي يك‌پارچه‌سازي فرهنگي و آموزش بنيان‌ها، اصول و مهارت‌هايي بنا نهاده مي‌شود كه باعث ايجاد ثبات و رشد مي‌گردند. اين كتاب راهنما، اطلاعات ذهني و سطح مهارت شما را در بخش‌ها و موضوعات خاص خودتان افزايش مي‌دهد و كمك‌تان مي‌كند تا متمركز بمانيد، از سيستم پيروي كنيد و به روياهايتان واقعيت ببخشيد. شما مي‌آموزيد كه موفقيت‌تان از تغيير دادن ديگران ايجاد نمي‌شود، بلكه موفقيت حاصلِ تغيير در خود شماست.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما