لكنت (ارزيابي و درمان در خردسالان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اين كتاب با نگاهي چند وجهي، و به ويژه با تمركز بر عوامل روان‌شناختي در تشديد و تثبيت لكنت، به روش‌هاي كاربردي و عملي براي تشخيص استرس، مشكلات رفتاري و... پرداخته شده والگوي ساده و قابل دركي براي درمان طي سه مرحله ارايه شده است. در طراحي اين الگوي درماني تلفيقي از تكنيك‌هاي مختلف بازي‌درماني و رويكردهاي مختلف روان‌درماني مانند روان‌تحليلي، شناختي و رفتاري براي كاهش استرس كودك و كنترل دوره‌هاي برگشت استفاده شده است كه هر كدام در مرحله خاصي از درمان يا براي هدفي ويژه بكار مي‌روند. از معرفي تمرينات گفتاري براي ايجاد الگوي جديد كلامي در اين كتاب خودداري شده است. انتخاب و اجراي آن بعهده گفتار درمانگران گذاشته شده است.

5,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما