قدرت قلب


:ویژگی‌های محصول


شرح:

وقتش رسيده است كه قدرت قلب خود را كشف كنيد. از آغاز تاريخ بشريت تاكنون، آموزگاران معنوي قلب را منبع قدرت واقعي و داراي بصيرت معرفي كرده‌اند. به كمك اين كتاب مي‌توانيد با دستيابي به قدرت برتر قلب، با معروف‌ترين آموزگاران معنوي همراه شويد و پنجره‌هاي موفقيت، خوشبختي، سلامت و ثروت را به سوي خود بگشاييد.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما