دنيا چشم از ما برنمي‌دارد (مجموعه شعر)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

گاهي مي‌خندم. گاهي گريه مي‌كنم. گريه اما بيش‌تر اتفاق مي‌افتد. به هر حال آدم. يكي از لباس‌هايش را بيش‌تر دوست دارد.

5,500 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما