قدرت هوش جسماني (كتاب گويا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

توني بوزان براي مغز همان كاري را خواهد كرد كه استيفن هاوكينگ براي جهان هستي كرد. هوش جسماني فقط در داشتن قدرت عضلاني و تناسب اندام نيست. در برخورداري از قدرت و برازندگي ذهن است كه مي‌تواند جسمي را كه فقط متناسب است، به انجام شاه‌كارهايي كه مستلزم نيرو و قدرت بيشتر است وادارد. اگر هوش جسماني داشته باشيد، مي‌توانيد هر ورزشي را كه بخواهيد انجام دهيد و هرقدر جسمتان متعادل‌تر و متناسب‌تر شود، مغزتان متعادل‌تر و از نظر ذهني متناسب‌تر خواهد شد.

قیمت محصول:

32,000 تومان


نظرات شما