بازي‌هاي ديجيتالي و پرورش خلاقيت در كودكان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

طي دهه‌هاي اخير، بازي‌هاي ديجيتالي به‌طور فزاينده‌اي بخش فراگيري از كره خاكي را درنورديده است. ميزان زيادي از اين افزايش به دليل گسترش سريع تلفن همراه بوده كه هزاران هزار محرك جذاب و بصري از بازي‌هاي ديجيتالي را در اختيار ما قرار داده است. با آن‌كه بازي‌هاي ديجيتالي منبعي براي تفريح و سرگرمي است، ولي در اين بازي‌ها تصميم‌گيري نه‌تنها سريع بوده بلكه بايد خلاقانه نيز باشد. بازي‌ها طوري طراحي مي‌شوند تا اطمينان دهند كه حركت آشكار يك اقدام، غلط يا نادرست است. هم‌چنين پرورش توانايي براي پيش‌بيني وقايع غيرمنتظره‌اي است كه باعث موفقيت مي‌شود. در نتيجه بازي‌هاي ديجيتالي، خلاقيت را كه متأثر از اثرات شناختي، اجتماعي، هيجاني و انگيزشي سودمند است را به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم افزايش مي‌دهد.

10,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما