ساكن روان (تجربه رهايي بر اساس متد سدونا)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

انسان همواره به نوعي در جستجوي آرامش درون بوده است، كه من آن‌را تجربه (دل آرامي) مي‌نامم. او در اين جستجو در طي تاريخ، فنون و روش‌هاي گوناگوني براي تجربه رهايي از نگراني و احساس‌هاي ناخوشايند و دستيابي به آرامش درون كشف كرده است. يكي از اين روش هاي ساده و موثر براي تجربه رهايي، (متد سدونا) است. رهايي از افكار و احساسات با (متد سدونا)، به تجربه آزادي درون منجر مي‌شود. اگرچه در زندگي ممكن است به طرق مختلف رهايي را تجربه كرده باشيد ولي هنگامي كه با به‌كارگيري (متد سدونا) آگاهانه بر (رها كردن) تمركز مي كنيد، قادر خواهيد بود (رها كردن) را به سادگي در زندگي روزمره خود تجربه كنيد. (متد سدونا) فوق العاده است، زيرا روندي است كه شما مي‌توانيد در هر زمان و هرجايي از آن استفاده كنيد تا با ذهني باز و آزاد هر بخشي از زندگي‌تان را كه مايليد، گسترش و ارتقاء دهيد.

45,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما