واژه‌نامه روان‌كاوي لكاني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بدون ژك لكان يكي از مهم‌ترين و تاثيرگذارترين متفكران در حوزه روان‌كاوي پسافرويدي است. انديشه وي انقلابي را در عملكرد باليني روان‌كاوي ايجاد كرده است و هم‌چنان تاثير عمده‌اي در زمينه‌هاي مختلف مانند مطالعات فيلم، نقد ادبي، نظريه و فلسفه فمنيسم دارد. خوانش واژه‌نامه روان‌كاوي لكاني در هر رشته‌اي كه تاثير او احساس مي‌شود، ارزشمند خواهد بود. در اين كتاب تعاريف مفصلي براي بيش از 200 اصطلاح لكاني ارائه شده است. در اين واژه‌نامه هم به استفاده لكان از اصطلاحات رايج روان‌كاوي و هم به نحوه بسط آن اشاره شده است. اين واژه‌نامه پيشينه تاريخي انديشه لكان را با در نظر گرفتن مبناي كار باليني وي توضيح مي‌دهد و ريشه هر مفهوم را به اثاري از فرويد، سوسور، هگل و ... نسبت مي‌دهد. اين واژه‌نامه مرجع منحصر به فردي هم در حيطه آموزش و هم در حوزه فعاليت‌هاي باليني است و در عين حال همراهي ايده‌آل براي دنبال‌كنندگان وي در ساير رشته‌هاست. ديلن ايوانز به عنوان روان‌كاو لكاني در بوينس آيرس لندن و پاريس آموزش ديده است.

200,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما