آسيب‌شناسي رواني 2


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين عقيده كه عوامل روان‌شناختي مي‌توانند در بيماري‌هاي جسماني مشاركت داشته باشند ريشه‌اي قديمي دارد، ولي قبل از قرن بيستم، طرفداران معدود داشته است. اين عقيده به ويژه در دوره رنسانس بي‌طرفدار بود، دوره‌اي كه پزشكي به صورت علم جسماني درآمد و دانشمندان به دنبال كردن «واقعيت» عيني متعهد شدند. در آن دوران، ذهن، قلمرو كشيشان و فلاسفه، نه پزشكان و دانشمندان محسوب مي‌شد.

قیمت محصول:

85,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما