درخت پرتقال (كتاب گويا)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كارلوس فوئنتس نويسنده شهير مكزيكي در كتاب «درخت پرتقال»، نگاه سنتي به تاريخ را به پرسش گرفته و يكي از آزادانه‌ترين آثارش را خلق كرده است. فوئنتس پرتقال را نماد مكزيك و اسپانيا مي‌داند. در اين اثر همه چيز از تركيب 2 جنبه متفاوت شكل مي‌گيرد، از به هم‌آميختگي دو فرهنگ، دو ملت، دو خون. او امتزاج عناصر تاريخي و در هم تنيدگي زمان را به همين نسبت ترسيم مي‌كند تا با روايتي ادبي، دركي جامع از لحظات گذراي تاريخ را براي مخاطبش به ارمغان آورد. او در اين كتاب نمي‌خواهد گرفتار چارچوب زمان باشد، بلكه مي‌خواهد فراتر از زمان حركت كند. ديد فوئنتس به تاريخ مانند مورخ‌ها دقيق و موشكافانه نيست. براي مثال او تاريخ فتح مكزيك را وارونه روايت مي‌كند و بيانگر سيري از تاريخ ايت كه مي‌توانست اتفاق بيفتند اما اين‌گونه نشد. مردگان در «درخت پرتقال» از وقايع محتملي سخن مي‌گويند كه در تاريخ رخ نداده است، اما در داستان رخ مي‌دهد. فوئنتس تاريخ خود را مي‌سازد و عناصرش را به هنر ذوق و خلاقيت در هم مي‌تند تا روايتي ادبي از تاريخ بيافريند.

33,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما