مورون (حتي 1 احمق با 1 رويا)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب چيزهايي به شما ارائه مي‌دهد كه درباره‌اش فكر كنيد، چيزهايي كه ممكن است با آن‌ها موافق يا مخالف باشيد. لطفا اين مطلب را درك كنيد كه مطالب رائه شده مي‌توانند بسته به نظريات شخصي هر كسي درست يا غلط تصور شوند. پس از رسيدن به موفقيت فعلي، احساس كردم كه يك كار نيمه تمام دارم و از اين‌رو كتاب حاضر را كه چكيده تجربيات من است، به نگارش در آوردم و آرزو دارم كه بتواند شما را در رسيدن به شادي بي‌پايان، ياري نمايد.

54,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما