مقياس‌هاي سنجش خانواده و ازدواج


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اين كتاب شناخته شده ترين ابزارهاي مربوط به سنجش خانواده و ازدواج عبارتند: از آزمون FAD و انريچ كه عمدتا در سه زمينه كابرد دارد، سنجش باليني روابط خانوادگي و زناشويي در مراكز مشاوره و روان‌درماني توسط مشاوران و متخصصان باليني به منظور تشخيص مشكلات در روابط زناشويي و خانوادگي. كمك به پژوهشگران و دانشجويان علامند به تحقيق در زمينه وضعيت خانواده و ازدواج. منبع اصلي براي اساتيد درس سنجش و ارزيابي خانواده و منبع كمكي براي اساتيد دورس كاربرد آزمون‌ها در مشاوره و روان‌درماني يا كاربرد روش‌هاي تشخيص و نظاير آن.

70,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما