مهارت‌هاي اثرگذاري در مديريت تغيير


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اثرگذاران مي‌خواهند رفتارهاي حياتي را با انگيزه‌هاي ذاتي و دروني پيوند دهند. مي‌خواهند كاري كنند كه توانمندي شخص به‌واقع هر رفتار را با اقدام و عمل عامدانه انجام دهد. اثرگذاران با داشتن اين اطلاعات مي‌دانند كه دقيقا از چه نيروهايي استفاده كنند كه موفقيت خود را تضمين نمايند. اين كتاب نشان مي‌دهد كه چگونه شش منبع نفوذ را مي‌توان در تركيب با هم مورد استفاده قرار داد. و همچنين درباره تعداد قابل ملاحظه‌اي از اثرگذاران بحث مي‌كنيم و توضيح مي‌دهيم كه آنها چگونه توانسته‌اند با استفاده از اين ابزارهاي نفوذ رفتارهاي پايداري ايجاد كنند. كار صحيح را انجام بدهيد تا مانند ده‌ها اثرگذار موفق، به حل مسائلي نايل شويد كه سال هاست شما را زير فشار گذاشته است.

48,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما