فرهنگ زبان فارسي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اساس اين كتاب الهام‌هايي است بر گرفته از گفته هايي از مشاهير دنياي علم و هنر وادب و فلسفه و سياست و ... كه نقطه‌هايي آغازي است براي كساني كه در تكاپوي غني‌تر زيستن هستند. نويسنده،از اين رهگذر،تاملاتي را با خواننده در ميان مي‌گذارد در قالب انديشه‌هاي ناب براي پاسخ دادن به معماي زندگي و جهان و هر آن چيز ديگر.منبع اصلي الهام او فلسفه اي است كه اين پرسش را مطرح مي‌سازد: «چگونه زندگي كنم؟» همان پرسشي كه فيلسوفان باستان هم در پي پاسخ به آن بودند. 42 انديشه ناب رويكردي متفاوت و در عين حال كهن در پيش گرفته است براي رسيدگي به مسائل ازلي_ابدي زندگي كه همانا سعادت و آسايش بشر است.اين كتاب-از طريق قياس و حكايت،پرسش و نقل و قول-فلسفه را به خدمت زندگي و هرچه شكوفاتر شدن در آن در مي آورد.نشر نو،از همين نويسنده و مترجم،كتاب زندگي خوب: 30گام فلسفي براي كمال بخشيدن به هنر زيستن را هم منتشر كرده است.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: