انسان براي خويشتن ( پژوهشي در روانشناسي اخلاق )


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب از بسياري جهات ادامه كتاب (گريز از آزادي) است، كه در آن كوشش كردم تا فرار انسان امروزي را از خود و آزادي خويش مورد تجزيه و تحليل قرار دهم، در اين كتاب درباره اصولي اخلاقي، هنجارها و ارزش‌هايي كه به درك نفس و استعدادهاي نهاني انسان رهنمون است بحث مي‌كنيم.

قیمت محصول:

40,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما