چگونه ديگران را تحليل كنيم


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

من به عنوان يك افسر سابق سازمان سيا، همان شخصي هستم كه به عنوان افسر عملياتي شناخته مي‌شود، يا آنچه ممكن است به عنوان «مأمور سيا» بشناسيد. شغل من جلب اعتماد افراد خاص و به دام انداختن آنها براي كسب اطلاعات يا به عبارتي «جاسوسي» بود. تجزيه و تحليل صحيح افراد، در موفقيت مأموريت‌هاي من نقش مهمي برعهده داشت. از اين رو، پس از چندين دهه تجزيه و تحليل و خواندن ذهن مردم، تصميم گرفتم تكنيك‌هاي اثبات‌شده‌اي را كه در طول اين سال‌ها به من كمك كرد تا بتوانم ذهن افراد را مانند يك كتاب باز بخوانم، با ديگران به اشتراك بگذارم. هدف اين كتاب بسيار ساده است. هدف نهايي اين كتاب، كمك به شما در يادگيري تكنيك‌هاي اثبات شده‌اي است كه مي‌توانيد براي تجزيه وتحليل و خواندن ذهن افراد از آن استفاده كنيد! بعد از خواندن اين كتاب، مي‌توانم به شما اطمينان دهم كه قادر خواهيد بود افراد را بر اساس تكنيك‌هاي اثبات شده، به راحتي تجزيه و تحليل كنيد. به زودي شما قادر خواهيد بود با موفقيت ديگران را تجزيه و تحليل كرده و ذهن افرادي را كه با آنها در ارتباط هستيد به راحتي بخوانيد.

32,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما