قلمرو اشتباهات شما


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب براي رسيدن به خوشبختي روش خوشايندي را پيش رويتان مي گذارد روشي كه بر تعهد شما تكيه مي كند و همچنين شور و شوق به زندگي و اشتياق آنچه كه در اين لحظه انتخاب مي كنيد را به شما ارزاني مي دارد . هر فصل از اين كتاب همانند يك جلسه مشاوره مي ماند . هدف از اين كار يافتن نقاط ضعف و رفتار متناقض شخصيتي شماست . سپس مي خواهيم رفتار‌هايي كه در قلمرو اين اشتباهات از شما سر مي زند با جزئيات بررسي كنيم اين رفتار‌ها همان كارهايي است كه ما به طور معمول هر روز انجام مي دهيم و به نظر مي رسد كاملا قابل قبول است در صورتي كه واقعيت چيز ديگري است . در اين كتاب هيچ مثالي از بيماران مبتلا به اختلالات شديد عاطفي ارائه نمي گردد بلكه بيشتر در مورد رفتار هاي عصبي كه هر روز از ما سر مي زند صحبت مي كنيم . دو موضوع اصلي در سراسر صفحات اين كتاب محوريت دارد . موضوع نخست به توانائي شما در انتخاب عواطف خودتان اشاره دارد . سعي كنيد زندگي‌تان را در پرتو انتخاب‌هاي خودتان بدانيد ، چه تصميماتي كه گرفته ايد و تصميماتي كه نگرفته ايد را بيازماييد اين بدين معني است كه خود شما مسئول شخصيت و احساسات‌تان هستيد . موضوع دوم كه در صفحات اين كتاب تاكيد خواهد شد اين نكته است كه شما مسئول لحظات فعلي‌تان هستيد و اين عبارتي است كه بارها در اين كتاب بدان تاكيد مي شود . تنها لحظه اي كه مي توانيد در آن چيزي را تجربه كنيد زمان حال حاضر است . فعال كردن زندگي در زمان حال معيار سنجش يك زندگي پر بار و شاد است هر چه بيشتر در حال زندگي كنيد بيشتر از محدوده اشتباهات خود فاصله مي گيريد . در هر صفحه از اين كتاب روي انتخاب و زندگي در لحظه فعلي تاكيد شده است . با خواندن دقيق اين كتاب براي‌تان سوالاتي مطرح مي گردد كه قبلا هيچگاه به ذهن تان خطور نكرده است . (( چرا اكنون مي خواهم آدم عبوسي باشم ؟ )) و چگونه مي توانم از لحظات فعلي ام كمال استفاده را بكنم ؟ سوالاتي است كه فردي كه مي خواهد از نقظه ظعف به سوي اعتماد به نفس و خوشبختي گام بردارد ، از خودش مي پرسد . در پايان اين كتاب تصويري مختصر لز شخصي ارائه مي گردد كه تمامي نقاط ضعف خود را از بين برده و بر دنياي عاطفي‌اش غلبه كرده است .

قیمت محصول:

52,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما