مباني روانشناسي عمومي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مباني روان‌شناسي عمومي براي دورة پيش‌دانشگاهي تأليف شده و كلية سرفصل‌هاي روان‌شناسي عمومي دانشگاه‌ها را با بياني ساده در برمي‌گيرد. اين كتاب شامل دوازده فصل با عناوينِ: روانش‌شناسي چيست؟، تاريخچه و مكتب‌هاي روان‌شناسي، توارث و محيط، مباني زيستي روان‌شناسي، احساس و ادراك، انگيزش و هيجان، هوش، يادگيري، حافظه، زبان و تفكر، شخصيت و رفتار اجتماعي است و مطالعة آن دانشجو را براي درك مطالب دورة كارشناسي آماده خواهد كرد.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما