احتياط در ريسك كردن (قوانين تغيير كرده‌اند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

همه‌ي شركت‌هاي بزرگ و كارآفريناني كه آن‌ها را اداره مي‌كنند بايد آماده‌ي تكامل باشند. شما بايد آماده باشيد كه از كسي كه هستيد فراتر رويد و به كسي تبديل شويد كه قرار است باشيد. در اين مسير است كه حماسه خلق مي‌شود. جسارت متفاوت بودن را داشته باشيد. جسارت ريسك كردن را داشته باشيد.

قیمت محصول:

24,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما