درآمدي بر انسان‌شناسي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در كتاب حاضر، پس از نگاهي به مفاهيم و روش‌ها، پيشينه‌اي از جريان‌هاي نظري انسان‌شناسي براي خواننده ترسيم مي‌شود و چهار عامل اساسي همه نظام‌هاي اجتماعي يعني خويشاوندي، اقتصاد، سياست و دين از نقطه‌نظر انسان‌شناسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. مولف در اين كتاب پيش از هر چيز بر روشني طرح مسائل تأكيد كرده است تا به دانشجويان امكان دهد نخستين آشنايي را با علم انسان‌شناسي و تحليل‌هاي خاص آن پيدا كنند. كتاب درآمدي بر انسان‌شناسي با هدف تأكيد بر موضوع‌هاي تحقيق و بر مقولات تحليل، بيان روش‌هاي كار در انسان‌شناسي و چگونگي درك پديده‌هاي اجتماعي - فرهنگي براي درس مباني انسان‌شناسي نوشته شده است و دانشجويان مي‌توانند با مطالعه آن راه‌هاي آتي خود را براي ادامه تخصصي اين رشته بيابند. مولف، پروفسور كلود ريوير، استاد دانشگاه پاريس، سورن است و در همين دانشگاه مديريت لابراتوار مردم‌شناسي را نيز بر عهده داشته است. مترجم، دكتر ناصر فكوهي، دانشيار و عضور هيأت علمي گروه انسان‌شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران است.

32,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما