متفاوت بودن (در دنيايي كه ديده شدن سخت است)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مردم واقعي و مشكل مردم واقعي اين است كه آن ها دنيا را مثل بازرگانان نمي بينند. آن ها به زبان نكات فرموله شده صحبت نمي كنند دنيا را به نمودار هاي فلوچارت يا چارچوب نرم افزاري در نمي آورند افراد واقعي دنيا را به شكل طبيعي تري مي بينند. آن ها عادت خاص خودشان را دارند. غير قابل پيش بيني هستند و به شكل زيبايي نامنظم اين كتاب هم تا حد زيادي به همين صورت است.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما