قوانين طلايي كار تيمي 17 قانون بسيار مهم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هر روز به نحوي شما جزيي از يك تيم هستيد. سوال اين نيست كه ‌آيا در كاري شركت مي‌كنيد كه به شراكت ديگران انجام شود؟ سوال اين كه ‌آيا شراكت شما با ديگران موفقيت آميز خواهد بود؟ هر كس مي‌داند كه كار تيمي چيز خوبي است در حقيقت ضروري است اما واقعا چگونه كاربردي دارد؟ چه چيزي يك تيم موفق را مي‌سازد؟ چرا بعضي از تيم‌ها مستقيما به اوج مي‌رسند و...

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما