مصاحبه آغازين


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مصاحبه آغازين حاصل علاقه من به نگارش (تا آن جايي كه امكان دارد) كتابي راهنما در مورد مصاحبه با بيماران سلامت روان است، كه بر اساس تحقيقات عيني و اصولي كاملا عملي نوشته شده است. البته از آن جايي كه هنوز براي راهنمايي مصاحبه‌گران در طي فرايند ارزيابي و سلامت روان بيماران، تحقيقاتي كه به اندازه كافي كنترل شده باشند، وجود ندارد، من اين كتاب راهنما را با هر اطلاعات جديدي كه جمع‌آوري مي‌كنم، به روز درمي‌آورم. اين كتاب تركيبي از بهترين فنوني را مجسم مي‌سازد كه من توانسته‌ام از علم و هنر مصاحبه با بيماران گلچين كنم.

60,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما