انتقال متقابل بهینه


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

هدفم از این مفهوم‌سازی جدید که نامش را انتقال متقابل بهینه گذاشته‌امء پاسخ‌دهی بهینه به بیمار است ولی ابتدا با نشانه گرفتن و پاسخ‌دهی بهینه درمانگر به خودش. در این کتاب انتقال‌های متقابل مختلف دسته‌بندی و امکان بهینه‌سازی تاثیر آنها بر درمان معرفی می‌شوند. برش‌های بالینی از بیماران خود و از بیماران سوپرویژن گیرندگانم به عنوان مصداق‌هایی از این دسته‌بندی و همچنین روش استفاده از انتقال متقابل خویش و یا پاسخ‌گویی بهینه درمانگر به خودء آورده شده‌اند تا جان مطلب ادا شود

120,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: