اقتصاد ناهنجاري‌هاي پنهان اجتماعي


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چگونه مي‌توان برخي رفتارهاي شخصي و اجتماعي را با ابزارهاي اقتصادي تجزيه و تحليل كرد. آيا اقتصاد براي مشكلاتي مانند تجاوز به حقوق ديگران، دروغ نگفتن، تقلب، رانندگي عجيب و غريب، پارتي‌بازي، و... كه متاسفانه در جامعه امروزي ما تقريبا فراگير شده‌اند، توضيح و راه‌حل مناسبي دارد؟ كتاب حاضر، هر چند كه از داده‌هاي جوامعي مانند امريكا و ژاپن استفاده كرده است، ولي مي‌تواند الگوي مناسبي براي چنين مطالعاتي در ساير جوامع باشد. لويت و همكارش موضوعات مورد بررسي كتاب را از حالت مقاله‌هاي فشرده و تكنيكي مجله‌هاي عملي دانشگاهي خارج كرده‌اند و آن‌ها را با استفاده از شيوه نگارشي داستاني ارائه داده‌اند، به‌طوري كه كتاب در عين اين كه براي پژوهشگران، اساتيد و دانسجويان كاربرد دارد، براي مخاطبان عام‌تر نيز قابل استفاده است.

120,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما