اختلالات ويژه يادگيري (تعاريف سبب‌شناسي تشخيص مداخله)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

هدف از نگارش اين كتاب كمك به متخصصانء پژوهشگران اين حوزه و نيز معلمان و والدين كودكان داراي اختلالات ويژه يادگيري است تا از اين رهگذر بتوانند در زمينه‌ي اختلالات يادگيريء چگونگي تشخيص و مداخله‌ي بهنگامء اطلاعات لازم را به دست آورند. زيرا با شناخت كافي اين كودكان و اقدامات به موقع مي‌توان از آسيب‌هاي بعدي از قبيل جلوگيري از افت تحصيليء ناكامي آن‌هاء اضطراب و افسردگي و بسياري موارد ديگر جلوگيري نمود. مي‌توان با آموزش و مداخلات مناسبء مسئوليت پيامدهاي پرتنش يادگيري در دوره بعد از پيش‌دبستاني اين كودكان را فقط بر دوش والدين قرار نداد. بنابراينء يكي از زيربنايي‌ترين فرضيه‌ها در آموزش ويژه در دوره اول كودكيء اين است كه مداخله زودهنگام متخصصان اين حوزهء تغييرات مهمي را در رشد و تحول كودكان داراي اختلالات ويژه يادگيري ايجاد مي‌كند.

130,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما