روانشناسي زنان


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روان‌شناسي زنان يك گرايش تخصصي در چارچوب گرايش روان‌شناسي است كه از محتوي، پژوهش و نظرية كافي برخوردار است. اين كتاب دربارة زن بودن نگاشته شده و زنان را از جنبه‌هاي مختلف زيست‌شناختي و فيزيولوژيك، فرهنگي و اجتماعي بررسي كرده است. به علاوه با ديدگاه مبتني بر رشد و تحول شناختي و عاطفي، زنان را از دورة جنيني و از بدو تولد تا سالمندي با مردان مقايسه كرده و بر مسائل روان‌شناسي و بهداشت جسماني و رواني زنان تأكيد نموده است. همچنين برخي الگوهاي رفتاري را كه تاكنون كمتر به آن پرداخته شده، از جمله رفتار جنسي زنان را مورد مطالعه قرار داده است.

135,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما