روانشناسي شناختي (توجه و ادراك ديداري)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

روان‌شناسي شناختي نوين به مطالعۀ علمي مؤلفه‌هاي مختلف شناخت مي‌پردازد. از دير باز بررسي جامع و دقيق شناخت مورد توجه بوده است. از دهۀ شصت قرن بيستم به بعد به كمك استفاده از روش‌هاي علمي جديد بررسي دقيق مضامين شناختي همچون توجه، هشياري، ادراك، حافظه، زبان و تفكر ظهور يافته است. كتاب حاضر برگردان بخش نخست كتاب روان‌شناسي شناختي آيزنك و كين از چاپ هشتم با عنوان "روان‌شناسي شناختي، توجه و ادراك ديداري" است. بخش‌هاي ديگر متن اصلي در دو جلد پيش‌تر به علاقه‌مندان معرفي شد. در جلد نخست كه حاوي فصل اول و سه فصل "حافظه" است، با عنوان "روان‌شناسي شناختي – حافظه" بوسيلۀ انتشارات آييژ به چاپ رسيده است. جلد دوم كه حاوي فصول پنج تا دوازده كتاب اصلي است با عنوان "روان‌شناسي شناختي زبان، تفكر، هيجان‌ها و هشياري" از سوي انتشارات ارجمند به چاپ رسيده است. جلد سوم كتاب وزين روان‌شناسي شناختي آيزك و كين با محوريت احساس، توجه و ادراك با اثر حاضر معرفي مي‌شود. مؤلفين اين اثر از اساتيد برجستۀ جهان امروز هستند. آنها با تلفيق نظريه و پژوهش هر پنج سال به تجديد نظر محتواي كتاب مي‌پردازند. تسلط به آخرين مباحث نظري و يافته‌هاي پژوهشي، اثر حاضر را منحصر به فرد كرده است.

99,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما