روانشناسي تكاملي (دانشي نوين در كاوش ذهن)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اگر براي چند هفته با پاي برهنه راه برويد، كف پايتان پينه خواهد بست، اما اگر چند هفته با اتومبيل رفت و آمد كنيد لاستيك اتومبيل‌تان ضخيم‌تر نخواهد شد! چرا؟ پاي شما و لاستيك اتومبيل هر دو از قوانين فيزيك پيروي مي‌كنند و اصطكاك، اشياء فيزيكي را مي‌سايد، نه اينكه آنها را ضخيم‌تر كند. اما پاي شما، برخلاف لاستيك اتومبيل، تحت قوانين ديگري عمل مي‌كند، قوانين تكامل زيستي. براي اينكه بفهميم ويژگي‌هاي رواني و جسماني امروزمان چرا و چگونه شكل گرفته‌اند، بايد داستان انسان را تا گذشته‌هاي خيلي دور، بسيار دورتر از تاريخ مكتوب چند هزار سال اخير دنبال كنيم. اگر چنين كنيم، بسيار بهتر خواهيم فهميد...

25,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما