اعتيادهاي رفتاري (معيارها شواهد و درمان)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اين كتاب مباحث مربوط به اعتياد رفتاري را با واژگان علمي، طبي و روان‌شناختي بيان مي‌كند. اين نگرش علمي و نظريه‌هايي كه از آن حمايت مي‌كنند باعث مي‌شود تا بيماران به‌طورجدي مورد توجه قرارگرفته و كمتر دچار انگ شوند. بيماران مبتلا به اعتيادهاي رفتاري به عيب‌هاي سرشتي، ضعف‌هاي شخصيتي، بي‌ارادگي و بي‌تصميمي و انگ‌هاي ديگر منتسب مي‌شوند. كمك و حمايت واقعي به اين افراد، برآورده كردن نياز آنها در قالب درمان مبتني بر شواهد است. اين كتاب همچنين پايه‌اي براي محققان و بالينگران فراهم مي‌كند تا قادر باشند مباحث اين حوزه را بر پايه دانش و اطلاعات پيش ببرند. در تدوين اين كتاب تلاش شده است تا متخصصان در زمينه‌ها و رشته‌هاي مختلف در كنار هم جمع شده و بر روي اعتياد رفتاري با تمركز بر درمان آن فعاليت نمايند. هر فصلي از اين كتاب به‌صورت اختصاصي بر روي اعتياد رفتاري خاصي، مبتني بر اطلاعات و تحقيق موجود تمركز كرده است. تعريف و مفهوم اختلال، شامل معيارهاي باليني، شيوع‌شناسي، همبودي‌هاي رايج، تشخيص‌هاي افتراقي و توصيه‌هاي درماني در قالب مثال‌هاي باليني و مستند است. اميدواريم خوانندگان اين كتاب كه شامل بالينگران (ازجمله روان‌پزشكان، روانشناسان، مددكاران اجتماعي و مشاوران بهداشت روان) و همچنين پرستاران، دستياران پزشكي، پزشكان، روحانيون و ساير متخصصان مختلفي كه در زمينه كمك و بهبودي افراد مبتلا به اعتيادهاي رفتاري كار مي‌كنند، از آن استفاده ببرند. همچنين بيماران و اعضاي خانواده‌شان اين كتاب را اثري خواندني خواهند يافت. برخي وكلا و همچنين افرادي كه در رشته هاي جامعه‌شناسي و انسان‌شناسي تحصيل كرده‌اند، ممكن است برخي از اطلاعات اين كتاب را قابل‌استفاده و سودمند ببينند.

85,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما