مادرسالاري (زن در گستره تاريخ تكامل)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ايولين ريد ما را به ژرفاي تاريخ مي‌برد از آدم‌خواري تا فرهنگ، و پرده از روي جهان مادرسالاري برمي‌دارد. او در جستجوي ريشه‌هاي (بازداري آميزش با خويشاوندان نزديك)، آيين خونخواهي، زناشويي و خانواده، سهم هنوز ناشناخته زنان در پيشرفت شهري‌گري را آشكار مي‌سازد. با ژرف‌نگري و پيدا كردن سازه‌هاي تازه‌اي كه به فرق‌گذاري فراگير درباره زنان انجاميده او بينش تازه‌اي را درباره نبرد براي جلوگيري از ستم بر زنان و براي آزادي همه مردم جهان پيشنهاد مي‌كند. ايولين ريد اين افسانه را كه مي‌گويد تنها (سرشت آدمي) براي جنگ‌ها، آزمندي‌ها و نابرابري‌هاي جامعه طبقاتي در خور سرزنش است را نمي‌پذيرد.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما