اگزيستانسياليسم نوعي امانيسم است


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نوشته پيش ‌رو، سخنراني مشهور سارتر است، با عنوان اگزيستانسياليسم نوعي امانيسم است. او در اين سخنراني كه در سال 1945 در پاريس ايراد شد تلاش مي‌كند تا مفاهيم بنيادين اگزيستانسياليسم را به زباني ساده توضيح دهد. اين سخنراني بعد از انتشار كتاب دشوار هستي و نيستي (وجود و عدم) بود و در حقيقت مانيفست اگزيستانسياليسم به‌ شمار مي‌آيد.

قیمت محصول:

18,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما