بي‌شعوران (آينه‌اي براي خويشتن و ديگران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب در چهار فصل تنظيم شده است. در فصل نخست به ماهيت بي‌شعوري، تعريف آن به عنوان نوعي اعتياد و بيماري، ويژگي‌هاي عمومي بي‌شعوران، گروه‌هاي در معرض خطر، درجات بي‌شعوري و نيز به اين پرسش بزرگ كه «آيا من بي‌شعورم؟» مي‌پردازيم.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما