سبب‌شناسي اعتياد (تحليل زيستي رواني اجتماعي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

مولف در اين كتاب علاوه بر بيان محدوديت‌هاي نظريات قبلي، به روشي متفاوت، جديد و موشكافانه به سبب‌شناسي اعتياد مي‌پردازد و در اين زمينه مدلي سه عاملي ارائه مي‌دهد. علاوه بر آن در فصل دوم به مقوله‌بندي ويژگي‌هاي شخصيتي معتادان مي‌پردازد و پنج ويژگي عمومي و مهم براي معتادان را تبيين مي‌كند كه آشنايي با اين پنج ويژگي، بسياري از معماها در مورد فرد معتاد را پاسخ مي‌دهد. و نهايتا در فصل آخر ليستي جامع از باورها و شناخت‌هايي كه اعتياد را تسهيل مي‌كنند و يا موجب گرايش فرد به اعتياد مي‌‌شوند، جهت آشنايي درمانگران و پژوهشگران آورده شده است.

قیمت محصول:

12,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما