روانشناسي صنعتي و سازماني


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در دنياي صنعتي امروز كه همه چيز در حال تغيير و تحول و رشد است، روانشناسي نيز از اين تغيير و تحول و رشد سريع بي‌بهره نبوده است. پژوهش‌ها و تحقيقات، وجود ابزار و تجهيزات متنوع، مطالعات گوناگون، ساخت ابزار و ... باعث رشد سريع روانشناسي و غني شدن آن شده است. روانشناسي صنعتي و سازماني نيز در اين حيطه رشد فزاينده‌اي داشته و به عنوان رشته‌اي مستقل مطرح گرديده است.

قیمت محصول:

75,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما