فريب‌هاي پدر پولدار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رسالت كتاب فريب‌هاي پدر پولدار اين است كه طرز تفكر غالب و تثبيت‌ شده در ذهن ما در خصوص پول را به سوي يك طرز فكر روشن و تعليم ديده، تغيير جهت داده و به ما امكان دهد مسئوليت آينده مالي خود را در دست گيريم.

قیمت محصول:

9,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما