طرح‌هاي آزمايشي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

براي تهيه طرحي كه به تحقق يك تحقيق منجر شود، بايد شرايطي فراهم آورد تا بتوان به سوال مطرح شده پاسخ معتبر داد يا پيش‌بيني‌هاي به عمل آمده را به طور معتبر بررسي كرد. اطلاعاتي كه بتوانند از پديده مورد مطالعه تصويري روشن ارائه دهند، معتبر به حساب خواهند آمد و، در نتيجه، اجازه خواهند داد تا نتيجه‌گيري‌هاي قابل اعتماد به دست آيد...

قیمت محصول:

10,000 تومان


نظرات شما