عقلانيت و توسعه يافتگي ايران


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دغدغه پيشرفت، توسعه‌يافتگي و ثبات سياسي ايران هم‌چنان ادامه دارد. تاريخ براي چيدن عوامل مناسب در كنار يكديگر براي رشد و توسعه يك كشور عجله‌اي ندارد؛ زيرا مبناي كانوني رشد و توسعه، عقلانيت است و اين متاع با سهولت به دست نمي‌آيد. تاريخ غرب و اخيرا تاريخ پيشرفت آسا معرف اين واقعيت است كه هيچ عاملي به اندازه توليد، زمينه‌هاي عقلانيت اجتماعي و سياسي را فراهم نمي‌كند. توليد به يك فرد، ملت و كشور، اعتماد به نفس مي‌دهد؛ مبناي حفظ هويت، حفظ استقلال و حفظ فرهنگ بومي و مظهر قدرت است. توليد، نيروي محركه تغيير است و دامنه فكر و مرزهاي فهم پديده‌ها را گسترش مي‌دهد.

قیمت محصول:

100,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما