فوتبال چگونه جهان را توصيف مي‌كند


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

فوتبال چگونه جهان را توصيف مي‌كند كتابي است كه فرانكلين فوئر روزنامه‌نگار امريكايي در سال 2004 آن را نوشته است. اين كتاب، تجزيه و تحليل از تبادلات رايج بين فوتبال و اقتصاد جهاني جديد ارائه مي‌دهد. فوئر در كتابش شما را همسفر خود مي‌كند، در سراسر جهان از ورزشگاهي به ورزشگاه ديگر مي‌برد و تلاش مي‌كند تا ديدي تازه در مورد رويدادهاي سياسي و اقتصادي دنياي امروز پيدا كند. فوتبال در اين كتاب پديده‌ي «رسانه‌اي جهاني شده» است كه خود را وقف كرده تا اثرات جهاني شدن بر جوامع گوناگون را شرح دهد. شكست جهاني شدن براي نابود كردن دشمني‌هاي ديرينه در رقابت‌هاي بزرگ فوتبال كه هوليگان‌ها به شدت در آن نقش دارند، اختلافات فرقه‌اي و گرايش‌هاي مذهبي شديد كه منجر به تضاد ديدگاه‌ها و سر دادن شعارهاي نژادپرستانه و حتي ضد بشري در استاديوم‌ها مي‌شود، پيامدهاي ورود ديدگاه‌هاي صرفا اقتصادي به فوتبال با نگاهي به پديده‌ي مهاجرت، بروز فسادهاي نوين با ظهور اليگارش‌هاي قدرتمند و در نهايت تقويت پايگاه ملي‌گرايي سنتي با استفاده از قدرت فوتبال، بخش‌هايي است كه در اين كتاب مورد بررسي قرار گرفته‌اند.

38,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما