ابابيل نقد (مجموعه 11 گفتگو)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نقد نهادهاي قدرت، وظيفه روشنفكران است مهم‌ترين نهادهاي قدرت، فرهنگ عمومي و نظام سياسي هستند. در كتاب جنون قدرت و قدرت نامشروع به نقد نظام سياسي پرداختم و در اين كتاب به نقد فرهنگ عمومي گرچه بين نظام سياسي حاكم و فرهنگ عمومي دادو ستدي مستمري وجود دارد و هر يك در بازتوليد ديگري اثرگذار است، فرهنگ عمومي همچون فيل قدرتمند، سنگين و كند است و نظام سياسي سوار بر اين فيل و هدايت‌كننده قدرت آن، در اين تشبيه، روشنفكران نقش ابابيل را بر عهده دارند: و ارسل عليهم طيرا ابابيل.

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما