بريدا (شوميز)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب داستان يك دختر جوان ايرلندي است كه در تلاش براي آموختن جادو برمي‌‌آيد. جادو، جوهر اصلي اين داستان است. در آغاز بريدا تصور صحيحي از جادو ندارد. براي آموختن جادو، سراغ استاد جادوگر، استاد سنت خورشيد مي‌رود كه در يك جنگل ساكن است. اما نخست بايد با سنت‌هاي جادو آشنا شود. در اين كتاب، كوئيلو دو سنت جادوگري مطرح مي‌كند: سنت ماه و سنت خورشيد. سنت ماه، جادوگري آييني كهن است كه براي دست يافتن به آن بايد تمرين‌هاي دشوار و متعددي را به كار برد. سنت خورشيد راه جهان شمول براي دست يافتن به جهان ابدي است كه در آن تنها يك اصل حاكم است: اعتماد كردن به شب تاريك ايمان. و تنها يك تمرين وجود دارد: نيايش كردن به درگاه خدا با قلب و روح.

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما