سكون و حركت


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سكون و حركت يكي از آثار كلاسيك و علمي «كريشنامورتي» و مجموعه‌اي از بيست و يك مقاله است كه همة آنها در راستاي خودشناسي هستند. عناوين برخي از اين مقالات عبارت است از: كيمياگري و دگرگوني، برانگيختن انرژي، ثبات و دانش، جاودانگي و بقاي روح، زيبايي و ادراك، نظم و ايده، رهايي.

قیمت محصول:

52,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما