نفوذ و تاثيرگذاري براي داميز


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب مي‌خوانيد: تغيير باورها و رفتار ديگر در جهت اهداف‌تان متقاعد كردن افراد تاثيرگذاري بر خانواده و كاركنان موفقيت در مذاكرات كسب نتايج مطلوب در زندگي و كسب و كار دوست داريد چگونه باورها و رفتار ديگران را به گونه‌اي تغيير دهيد كه به پيشنهادها، درخواست‌ها و طرح‌هاي شما پاسخ مثبت بدهند؟ دوست داريد چگونه ديگران را به روشي اخلاقي متقاعد و تحريك كنيد تا كاري را انجام دهند كه شما مي‌خواهيد؟ اگر چنين اهدافي داريد، اين كتاب را بخوانيد.

قیمت محصول:

6,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما