عشق دانايي (حيات فلسفه از سقراط تا دريدا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب عشق دانايي حاصل سال‌ها پرداختن به متون و فيلسوفان كليدي در مجله‌هاي آكادميك، كنفرانس‌ها، گفتگوها و كلاس‌هاي درس است؛ چه به عنوان دانشجو و چه به عنوان استاد. گاهي اين كتاب صداي دانشجو يا هم‌صحبت را پيدا مي‌كند و گاهي، هر چند بسيار كم، صداي استاد را به خود مي‌گيرد. در هر حالت، صفحات آتي نتيجه خوانش دقيق يا به طور دقيق‌تر، نتيجه نوع خاصي از خوانش است؛ خوانشي كه بر عملكرد و اثر تاكيد دارد و اين ابزار را براي پيام فلسفي مهم تلقي مي‌كند. دغدغه اصلي كتاب در عنوانش بيان شده است: عشق دانايي. البته اين عنوان تحريفي از ترجمه پذيرفته‌شده «فيلو - سوفيا» به عنوان «عشق دانايي» است. بايد در همين ابتدا اعتراف كنم كه اين كتاب تعريفي قاطع و مشخص ارائه نمي‌دهد. در عوض، اين اصطلاح به پرسشي مبدل مي‌شود كه محرك هر فصل خواهد بود و با هر بخش جديد تغيير شكل مي‌يابد. اين همان طريقي است كه من تجربه‌اش كرده‌ام.

قیمت محصول:

38,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما