هر دانش‌آموزي مي‌تواند موفق شود


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده در مورد موفقيت اين كتاب گفته است: در دسامبر 1999 پس از ديدار از چهار مدرسه كيفي گلاسر كه تعداد آن‌ها به هشت مدرسه رسيده است، چنان هيجان‌زده شدم كه تصميم گرفتم كتاب هر دانش‌آموزي مي‌تواند موفق شود را بنويسم.مدارس كيفي گلاسر نشان دادند نظراتم در اين كتاب قابل اجرا هستند. با اجراي نظرات من در اين كتاب مي‌توانيد يك كلاس كيفي بسازيد. اگر هم مدير هستيد مي‌توانيد به نحوي كه در اين كتاب شرح خواهم داد، معلمان و كارمندان مدرسه را ترغيب كنيد يك مدرسه كيفي گلاسري بسازند.

قیمت محصول:

14,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما