يك يكي (فرمول‌هاي ازدواج)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ازدواج بهتر است يا تجرد؟ كداميك را انتخاب مي‌كنيد؟ تفاوت عمده كتابي كه در پيش رو داريد با همه كتب مشابه، در عمق و گستردگي تعاليم ناب و عميق آن است كه ضمن همسويي با دين مقدس اسلام و مذهب ما، به شكلي باور نكردني، قابل انطباق با هر جامعه و فرهنگي ديگري نيز هست، چرا كه ديدگاهي غني و عميق نسبت به انسان و نياز‌هاي او دارد، ديدگاهي فرامكان و فرازمان كه مي‌تواند همه انسان‌ها را در بربگيرد و جايگاه ازدواج را در زندگي آن‌ها تبيين كند.

قیمت محصول:

8,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما