چيزهايي هست كه نمي‌داني (زندگي و مصاحبه با 20 چهره ادبي هنري به انتخاب نشريه نيويورك تايمز)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

(زندگي و مصاحبه با 20 چهره‌ ادبي ـ هنري به انتخاب نشريه‌ نيويورك ‌تايمز) اين كتاب مخصوص مخاطبي است كه كسب‌ و كارش هنر و البته ادبيات است. درباره‌ سرگذشت و روزمرگي‌هاي بيست نويسنده‌ گوناگون است كه از يك انسان معمولي تبديل به هنرمندي طراز اول شده‌اند. عملكرد انسان‌هايي كه هر يك در قالب خاصي از ادبيات، به چهره‌هاي ماندگار تبديل شده‌اند. نويسندگاني مانند: جان گريشام، دن براون، اي. ال. داكترو، مك يوون، ايزابل آلنده، كازوئو ايشي گورو، شرمن الكسي و... بيست مصاحبه‌ي كتاب برگرفته از نشريه‌ نيويورك تايمز است كه علاوه بر نويسندگان، به سراغ هنرمندان يا سياستمداراني كه كتابي به قلم خود منتشر كرده‌اند، مي‌رود و بيش از همه بر چگونگي مطالعه‌ آن‌ها و جايگاه «كتاب» در زندگي‌شان تأكيد دارد.

قیمت محصول:

56,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما