چرا مردان گوش نمي‌دهند و زنان نمي‌توانند نقشه بخوانند


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب به تمام زنان و مرداني پيشنهاد مي‌شود كه به طرف مقابلشان مي‌گويند (چرا نمي‌فهمي؟) چرا مردان و زنان در روابطشان شكست مي‌خورند؟ علت اين است كه مردان هنوز نمي‌فهمند كه چرا يك زن نمي‌تواند بيشتر شبيه يك مرد باشد و از آن طرف زنان انتظار دارند كه مردشان بيشتر شبيه زنان رفتار كند. ا ين كتاب نه تنها راهنماي شما براي بهبود روابط با جنس مخالفتان است، بلكه كمك مي‌كند خود را بهتر بشناسيد.

قیمت محصول:

40,000 تومان


نظرات شما: