يي‌چينگ (كتاب تقديرات)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب علم و نظر به هم درآميخته است، چرا كه براي دريافت مفاهيم تمثيلي اين كتاب مقدس، مي‌بايد از قواعد رياضي بهره جست، و در عين حال شناختي عرفاني نسبت به هر لحظه از تقدير، و مفهوم خاص نمادها در آن لحظه داشت، تا اشارات و هشدارهاي يي‌چينگ را درك كرد، و با اندرزها و رهنمود‌هاي آن، فراز و نشيب‌هاي درون و برون خود را، و تغييرات پيچيده‌ي جهان هستي را شناخت.

قیمت محصول:

58,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما