هگل و پديدارشناسي روح


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب هگل و پديدارشناسي روح، اثر رابرت استرن، شرحي مقدماتي و حتي‌الامكان كامل و منسجم از كل پديدارشناسي روح به دست مي‌دهد. اين كتاب‌ علي‌رغم حجم محدودش، كوشيده است تا كل فرايند تكوين روح را با زباني قابل فهم و با تعهد به متن پديدارشناسي و حفظ پيوستار ديالكتيكي آن، و همچنين ارجاعات متعدد به ساير آثار هگل و اشراف قابل ملاحظه بر كل شارحان هگل تفسير كند. فردريش بيزر اين كتاب را بهترين راهنماي مقدماتي براي پديدارشناسي روح در زبان انگليسي مي‌داند و استفان هولگيت آن را مقدمه‌اي مي‌داند كه براي يكي از پيچيده‌ترين كتب تاريخ فلسفه، به طرز تحسين برانگيزي واضح و مفيد است.

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما